AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Håkon Borgenvik

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Anam Cara

Siste:
Håkon Borgenvik
har tatt over som ny leder i Anam Cara høsten 2015. Ny redaktør av nyhetsbrevet er Torbjørn Kloster, og her kan du lese dem:

Sven Aasmundstveit hadde hovedansvaret for Anam Cara 2010, og her er nyhetsbrev fra ham:

Brev fra Anam Caras grunnlegger - Tom Martin Berntsen - ligger lenger ned på siden.

Vi minner også om at to bøker av Ray Simpson nå har kommet på norsk, og er tilgjengelig fra Verbum. De har også gitt "Sanger fra Lindisfarne", og vi satser på å legge ut lydfiler om ikke lenge.
Også boka "Atleter for Kristus" av Sven Aasmudstveit på Verbum kan anbefales!

Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne.

Lindisfarne

AC sin visjon er å være et:

Ekumenisk  fellesskap til  å fremme åndelig og menneskelig utvikling i trosliv og tjeneste, inspirere til pilgrimsvandringer, gi impulser til kirkens vekst og skape forsoning.

Her kan du lese mer om Anam Cara.Nå er også et referat fra årets pilegrimstur til Lindisfarne lagt ut på keltisk.no: Pilegrimsgang med pilegrimssang.

Anam Caras første leder Tom Martin Berntsen delte noen av sine tanker med brev til medlemmene:

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.

Brosjyre om AnamCara

Høsten 2007 ble det utarbeidet en brosjyre om AnamCara. Den kan du laste ned her.

Nettstedet keltiskfromhet.no

Redningstårn på vei ut til LindisfarneDette nettstedet ble startet opp i 2005, etter at Michael Wohlenberg og Lars Verket hadde vært på studietur til Lindisfarne. Her finner du mye informasjon om keltisk kristendom, og mange av de som er med i AnamCara bidrar til nettstedet. Mens AnamCara er et fellesskap av mennesker, er keltiskfromhet.no en oase med informasjon. Her er noen linker til stoff som er spesielt interessant for deltagerne i AnamCara:

Pilegrimsleden i fantastisk lys